top of page
  • Writer's picturekozvelemeny.sk

Szuverenitási kérdések



Gyakori jelenség ma a közéletben, hogy a politikusok a „szuverenitás” fontosságára hívják fel a figyelmet. Így volt ez nemrég a szlovákiai parlamenti választásokkal kapcsolatban is.

A szuverenitás fogalmat használjuk egyéni vonatkozásban is. Ha valaki szuverén módon dönt, talán a „független” jelző jut legtöbbünknek az eszünkbe. Ugyanakkor azt is tudatosítanunk kell, hogy az ember döntését meghatározza az a közeg, amelyben él, vagyis attól függően cselekszünk. Abban vannak különbségek, hogy egy-egy ember milyen fontossági sorrendbe állítja a cselekvését meghatározó körülményeket.


A szuverenitás fontosságát a politikai életben általában az országokkal, államokkal kapcsolatban hangoztatják. Íme, mit ír erről a világháló lexikona, azaz a Wikipédia:

„Az állami szuverenitás az alábbi főbb jogokat és kötelezettségeket foglalja magába:

  • az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen;

  • minden állam joga, hogy szabadon válassza meg és alakítsa politikai, társadalmi és kulturális rendszerét;

  • minden állam köteles jóhiszeműen és teljes mértékben eleget tenni vállalt nemzetközi kötelezettségeinek és békében élni más államokkal.”

Itt kell megjegyezni, hogy miután a Wikipédia is állandóan változik, az ott olvasottakra sem lehet „szentírásként” tekinteni, vagy perdöntő érvként használni.


A tavaly elhunyt Duray Miklós idén megjelent „Hogyan lett a Kutyaszorítóból Nyakörv?” c. könyvében (megjelent a Pro Minoritate Alapítvány és a Mery Ratio kiadásában, beszélgetőtárs: Gecse Géza) is foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyanakkor rámutat a pontos kifejezések használatának fontosságára is. A nemzetállam kifejezés helyett szerinte „szuverén vagy független állam kifejezést kellene használni.” Szlovákiában a most felállt kormány is a szuverenitás fontosságát hangoztatja. A Felvidék.ma hírportál egyik október 25-i cikke már címében is kiemelte a negyedszer miniszterelnöki tisztséget betöltő Robert Fico szándékát: a kormány és a minisztériumok a szuverén Szlovákia hangját fogják hallatni. Majd külön kiemelték annak jelentőségét a külpolitika terén.


Magyarországon is téma a szuverenitás, ahol november 12-én Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt a Századvég megalapításának 30. évfordulója alkalmából megrendezett Szuverenitás konferencián. Nyilvánvaló, hogy szuverenitást nem csak megszerezni, hanem elveszíteni is lehet. Orbán Viktor az említett konferencián is hangsúlyozta a szuverenitás megtartásának fontosságát: „A múlt század a nemzeti szuverenitás elvesztéséről szólt, a századvég a visszaszerzéséről szólt, a mostani évtized pedig a szuverenitás megtartásáról szól.”  (forrás: kormany.hu)


Nyilván, ezek a kérdések a következő évben is erősen foglalkoztatni fogják a közgondolkodást. Nem csak Szlovákiában és Magyarországon, hanem világszerte, hiszen igazi választások éve lesz. Megválasztjuk az Európai Parlament képviselőit, az Egyesült Államok elnököt választ, és még folytathatnánk. Ráadásul Szlovákiában az államfő személyéről, Magyarországon pedig az önkormányzatokról is döntenek. Szavazatainkkal „szuverénül” mi is alakíthatjuk azt a világot, amelyben élünk…


Oriskó Norbert

14 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page