top of page
  • Writer's picturekozvelemeny.sk

Népszámlálás 2021

Updated: Apr 24, 2023


Összeállította: Oriskó Norbert

Statisztikák: Oriskó Norbert


A 2021-es népszámláláson a „Mi az ön nemzetisége” kérdésre 422 065-en válaszolták azt, hogy magyarok. Mármint első nemzetiségként, ugyanis az újdonságként bevezetett második nemzetiségnél további 34 089-en jelölték meg magukat magyarként.

Az ország lakosságának 83,8 százaléka, 4,6 millió ember a többségi nemzethez tartozik. Az össznépesség 10,8 százaléka, mintegy hatszázezren vallották magukat valamely kisebbséghez tartozónak.


A legnagyobb nemzeti kisebbség a magyar, az első és második nemzetiségként megadottakat összeadva mintegy 456 154 főt számlál a felvidéki magyarság. Míg 1991-ben 567 ezren, 2001-ben 520 ezren, addig 2011-ben 458 ezren vallották magukat magyarnak. A 456 ezres adattal összevetve ez csekély fogyás, ugyanakkor ha csak az elsődleges nemzetiséget számoljuk, akkor harmincezres apadásnak lehetünk szemtanúi!


Anyanyelv

A megkérdezettek 82 százaléka szlovák anyanyelvűnek vallotta magát, mintegy 4,4 millióan.

Magyar anyanyelvűként 8,5 százalék, 462 175 ember határozta meg magát. Roma anyanyelvűnek pedig a lakosság 1,8 százaléka, százezer ember vallotta magát. Nyitra és Nagyszombat megyékben a legnagyobb arányú a magyar anyanyelvű lakosság aránya, több mint húsz százalék.

Felekezet

Szlovákia lakosságának több mint fele (55,8 százalék) római katolikus vallású. Ez több mint 3,04 millió lakost jelent. Ezt követi az evangélikus vallás 5,3 százalékkal (287 ezer ember), majd a görögkatolikus négy százalékkal (218 ezer fő). A második legnagyobb csoport nem jelölt meg vallási hovatartozást, azaz közel 1,3 ember, a lakosság 23,8 százaléka – derül ki a 2021-es népszámlálási adatokból, amit 2022. január 20-án tett közzé a Statisztikai Hivatal.

Jöjjenek a részletek:

Országos adatok

Az országos eredményeket összevetjük a korábbi adatokkal, ám itt mindenképpen tudatosítanunk kell, hogy a korábbi népszámlálásoknál nem volt lehetőség második nemzetiségi hovatartozás feltüntetésére.

Szlovákia összlakossága egyébként 52 234-gyel emelkedett, most 5 449 270 volt, 2011-ben pedig 5 397 036. Ebben a tájékoztatóban próbáljuk elkerülni az adatok értelmezését, a tények közlésére szorítkozunk.


Magyarok Szlovákiában a rendszerváltozás óta tartott népszámlálások szerint. (Az 1991-es népszámlálást még Csehszlovákia létezésének idején tartották.

Grafikon: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)Ami az első nemzetiséget illeti, Szlovákiában a szlovákok (4 567 547, 83,82%), magyarok (422 065, 7,75%), romák (67 179, 1,23%), ruszínok (23 746, 0,44%), csehek (28 996, 0,53%) és ukránok azok (9 451, 0,17%), akik legalább 1 ezrelékét teszik ki a lakosságnak. A többi nemzetiség (zárójelben a lélekszámuk): lengyel (3 771), német (3 318), orosz (3 245), vietnami (2 793), román ( 1354), olasz (1 323), kínai (1 207), bolgár (1 106), morva (1 098), szerb (1 084), horvát (967), albán (644), zsidó (596), francia (567), angol (559), osztrák (537), török (413), görög (378), kóreai (303), ír (257), iráni (119), sziléz (117), kanadai (84). Egyéb nemzetiséget 8 888-an jeleztek, 295 558 személy (5,42%) pedig egyáltalán nem jelölt nemzetiséget.


Máig megoszlanak a vélemények arról, hogy mit is kezdjünk a másodiknak megjelölt nemzetiséggel? Ennek a kérdésnek a megválaszolása attól is függ, hogy éppen mit akarunk vizsgálni, az ország nemzetiségi elosztását, a nyelvi jogok érvényesülésének helyzetét, esetleg a nemzethez való kötődést, vagy a potenciális választópolgárokat (természetesen további lehetőségek is lehetnek)... A következő oldalakon természetesen mindig külön tüntetjük fel mindkét számadatot, és ha valaki az összesítetett adatra kíváncsi, azt is megtalálja.


A magyarok száma Szlovákia kerületeiben 2021-ben és 2011-ben


A kerületi szint után a járásoknál és a településeknél már kizárólag a magyarok által lakott területeket figyeljük. A járásoknál a két nagyváros – Pozsony és Kassa – esetében (amelyek több járásból, illetve városrészből állnak) az összesített adatokat közöljük.


Magyarok által lakott járások

A magyarok által lakott járások között figyelemre méltó eredményt ért el a Rimaszombati járás, ahol már az első nemzetiséget vállalók száma 2021-ben több volt, mint 2011-ben a magyarok lélekszáma. Ez az egyetlen magyarok által lakott járás, amely ezt elmondhatja magáról. (Lásd az induló képként használt járási térképet)

A nem magyarok által lakott járások közül egyébként több olyan is van, ahol így van, de azokban természetesen nagyon kevés magyar él. Közülük is a legnagyobb növekedést a Nagyszombati járás érte el, ahol most első nemzetiségként 322-en tüntették fel a magyart, második nemzetiségként további 114-en, míg 2011-ben 239 magyar élt ugyanitt.

Városaink és nagyobb településeink

Most azon magyarok által lakott települések adatait tekintjük át, amelyekben legalább 5000 lakos él. Az egyes oszlopok fejlécében használt rövidítések ugyanazok, mint a járásoknál, ezért azt nem ismételjük.

Pozsony és Kassa adatait már a járásoknál ismertettük.

Városaink és nagyobb településeink közül Nagymegyer, Párkány, Fülek, Tornalja, Rimaszombat azok, amelyekben 2021-ben már az első nemzetiségnél többen jelölték a magyart, mint ahány magyar volt 2011-ben. Ha az összes magyarok által lakott települést vesszük (függetlenül a lakosok számától), akkor 109 ilyen községet találunk.


Magyarok által lakott települések

Általában azokat a településeket nevezzük magyarok által lakott településeknek, amelyekben legalább 10% vagy 100 főnyi magyar él. Ha a két nagyvárost, Pozsonyt és Kassát városrészei szerint vizsgáljuk, akkor az alábbi térképek mutatják a magyarság szlovákiai jelenlétét:

Oriskó Norbert (eredetileg megjelent a Felvidék.ma hírportálon)

19 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page