top of page
  • Writer's picturekozvelemeny.sk

Az érvényesülés nyelve az anyanyelv

„Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy” – szól a régi bölcselet, amely egyelőre még igaz. Azért csak egyelőre, mert a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése miatt a nyelvi akadályok rohamosan csökkennek. Már most léteznek jól működő programok (beleértve a mobiltelefonos applikációkat is), amelyek szinte bármely nyelvből fordítanak azonnal. bármilyenre.


Szlovákiában gyakran találkozunk azzal a nézettel, hogy a felvidéki magyarok jövőbeni érvényesülésük okán hangoztatják a szlovák nyelv elsajátításának fontosságát. Sajnos, jóval kevesebb példa van arra, hogy az érvényesülés igénye miatt egy-egy magyarok által lakott régió többségi nyelvét sajátítanák el a szlovákok.


Talán érthető is a szlovák nyelv ismeretének az igénye, ha pl. egy pozsonyi munkahelyen az a használatos nyelv. Ez sem általános, több olyan munkahely is van a fővárosban, ahol más nyelvet használnak, leggyakrabban az angolt. De egész más a helyzet akkor, ha valaki pl. a Csallóközben él és dolgozik, a munkahelyén is csak magyarul kommunikál. Ne az ő feladata legyen azt megoldani, hogy pl. egy üdülni odalátogató szlovák anyanyelvű emberrel minél könnyebben megértesse magát.


Nem hiszem, hogy valós problémáról volna szó. Meggyőződésem, hogy a felvidéki magyar iskolák kivétel nélkül olyan tudást biztosítanak egy ott leérettségizett fiatalembernek, hogy megfelelően tud szlovákul. Szerintem hasznos dolog volna az is, hogy a magyarok által többségben lakott települések szlovák iskoláiban a magyar nyelv választható tantárgy legyen.


Szlovákiában a 2021-es népszámlálás során magyar anyanyelvűként 462 175 ember határozta meg magát, ez a lakosság 8,5 százaléka. Az anyanyelv a gondolkodás nyelve, és a nemzeti identitástudat meghatározó tényezője is. A magyar anyanyelvű gyermekek számára a magyar iskolaválasztás pedig olyan döntés, amely lehetőséget biztosít számukra nem csak a tudás magas szintű elsajátítására, hanem arra is, hogy ezt barátok között, olyan közösségben, amelyben otthon érzik magukat.


A gyermeknek hatéves koráig az anyja mellett a helye – vallotta Comenius pedagógia elveiben (forrás: Wikipédia – a Comenius címszónál a pedagógiai elvei c. fejezet): Szülei gondoskodását élvezve tanítsák meg neki az anyanyelvét és szüleitől sajátítsa el az alapvető viselkedési szabályokat. Fontos, hogy a szülő jó erkölcsi példát mutasson gyermekének.

szerző: O.N.

fotó: O.N.

25 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page