top of page
  • Writer's picturekozvelemeny.sk

Közvélemény-kutatás indul a felvidéki régiókban. A keresett válaszok nemcsak demográfiailag fontosak

Updated: Apr 24, 2023

Mi az a közvélemény? Miért fontos hogy közvéleményt kutassunk? Miért van szükség a közvéleményre? Miért a régiókban? És milyen változásokat kezdeményezhetnek a kapott eredmények?


A nemzetiségek által kialakult országok fejlődése a történelem során lehetővé tette, hogy szuverén jogszabályrendszert alakítsanak ki társadalmi, gazdasági, vallási, kulturális értékekre és szokásokra alapozva. Ezek a szabályrendszerek, értékek és szokások évtizedekre, évszázadokra visszamenőleg képezték a nemzetek egyedi ismertetőjegyeit és jellemzőit, hagyományait és viselkedéskultúráját, és írták történelemkönyveit.


Annak alapötlete, hogy egy létrehozott szövetség gazdaságilag erősítheti a térséget, annak tagországait, és az ebből származó előnyök az ott élők életminőségét fogják javítani, egy békés és egységes Európa eszméit vetítették előre. Az ötlet és az erre irányuló törekvés, hogy egységes piac jöjjön létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad áramlását Európában, rendkívül népszerű volt.

Annak ellenére, hogy az Európai Unió nem ország, és fővárosa sem lehet, közös megegyezés szerint és egymás között kialkudott kompromisszumok által létrejött annak parlamenti közössége, melynek intézményesített helyszíne Brüsszel lett.A korábbi gazdasági indíttatású egyezségből nemzetközi szervezetként ma az unió működésében a nemzetekfölöttiség és a kormányköziség jegyei keverednek. A döntéseket egyes területeken a tagállamok közötti tárgyalások alapján hozzák, míg más területek független, nemzetek feletti intézmények felelősségi körébe tartoznak, ahol nem szükséges a tagállamok teljes egyetértése. Nem egyedüli precedens, hogy bizonyos kérdéskörök, melyek fölötti döntéshozatali jog nemzetközi alkotmányos jogrendszerek alapján is a nemzetek szuverén kizárólagos joga kellene hogy legyen, egyes európai intézményesített bürökratikus útvesztőkben ítéltetnek döntéshozatalra. Pedig gyakran olyan fontosságú kérdésekben esik döntés, mint például a bevándorlás kérdése, energetikai gazdálkozdás, gazdaságpolitikai kérdések, nemzetiségi kérdések vagy a következő generáció, gyermekeink taníttatásának módszertana és metodikái.


Joggal merül-e fel a kérdés ezeket a sorokat olvasva, hogy megtörténhet, nélkülünk és helyettünk döntenek rólunk?


Mi az a közvélemény? A közvélemény jelentése: A közösség vagy a társadalom egységes többségű véleménye a közösségre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban.

A közvélemény olyan társadalmi erő az állampolgár kezében, amely lehetőséget biztosít a vélemény érvényesítésére. Ahhoz, hogy a közvélemény intézménnyé válhasson, ahhoz az szükséges, hogy adott kérdésekben a véleményt nagyobb társadalmi rétegben felkutassák és hivatalos formában előterjesszék. Ha valamilyen kérdéskörben a társadalomnak nincs véleménye, az is egy választás lehet, hiszen a tartózkodás is egy véleménnyilvánítást jelent valamiben.

A közvélemény-kutatás azért lehet fontos, mert közösség által gyakorolt hatásként képes felhívni a figyelmet aktuális kérdéskörökre, másrészt képet adhat a társadalom hozzáállásáról a különböző kérdésekben. Egyéni vélemények a gyakorlatban nagy valószínűséggel nem érvényesíthetők, de nagyobb társadalmi réteget képviselő közvélemény az állampolgár mandátuma lehet a döntéshozatalban. Ha a válaszokat adott országokon vagy régiókon belül vizsgáljuk, esetleg nemzeti kisebbségek állásfoglalását kapjuk eredményként, akkor ezek az ismérvek intézményesített szinten hatást gyakorolhatnak az ott élők életterét befolyásoló döntéshozatalban.


A közvélemény, mint intézmény a 21. században egyre feltörekvőbb gyakorlat. Az európai uniós tagországok közül már akadnak olyan országok, ahol működő gyakorlattá válik a lakosság véleményének mérése az országot vagy nemzetet érintő stratégiai fontosságú kérdésekben. Illetve létező precedens az ilyen mérésből kapott többségi eredmény, mint állampolgári mandátum érvényesítése a közirányítási gyakorlatban, kivételes fontosságú döntésekben.


Segítse a véleményével a régióját, az azt értintő fontos kérdésekben!

Kérjük, hogy éljen a lehetőségekkel, és mondja el véleményét a közvélemény-kutatásokban.

32 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page